PAMIRŠOTE SLAPTAŽODĮ?

Tęsti prisijungimą
ARBA

IQOS CARE PLUS

Dalyvavimo IQOS CARE PLUS programoje taisyklės ir sąlygos

1. Sąlygų taikymas, tinkamumas

1.1 Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos ir jomis remiantis reglamentuojamas jūsų dalyvavimas IQOS CARE PLUS programoje (toliau – IQOS CARE PLUS). Turėtumėte atidžiai perskaityti šias Sąlygas, nes jos turi įtakos jūsų teisėms ir reglamentuoja jūsų santykius su Philip Morris Baltic, UAB, įmonės kodas: 300570640, PVM mokėtojo kodas: LT100002442812, buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva (toliau – Philip Morris).

1.2 Jūs turite teisę dalyvauti IQOS CARE PLUS programoje, jei: (i) esate suaugęs rūkantysis arba IQOS savininkas, 18 metų amžiaus ir vyresnis, taip pat esate užsiregistravęs mūsų IQOS duomenų bazėje; ir (ii) jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta yra šalyje, kurioje veikia IQOS CARE PLUS programa.

1.3 Norėdami dalyvauti IQOS CARE PLUS programoje, mūsų duomenų bazėje privalote užregistruoti reikalavimus atitinkantį įrenginį, kaip aprašyta 2.1 poskyryje (toliau – Įrenginys), interneto svetainėje iqos.com, paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą nemokamu telefonu 8 800 200 90, el. paštu info@iqos.lt, per IQOS ambasadorių arba bet kurioje IQOS parduotuvėje.

1.4 Jei registruojatės IQOS CARE PLUS programoje arba jus užregistruoja IQOS Klientų aptarnavimo centras, IQOS ambasadorius ar IQOS parduotuvės personalas (Taisyklės ir Sąlygos jums bus pristatytos žodžiu), spustelėję „Sutinku“ arba panašų mygtuką, jūs sutinkate su Sąlygomis. Taip pat, jei užregistruojate papildomą Įrenginį arba mes pakeičiame Sąlygas ir tada jūs naudojatės IQOS CARE PLUS programos paslaugomis toliau, jūs sutinkate su Sąlygomis. Jūsų sutikimas su Sąlygomis laikomas įvykusiu jūsų registruotos gyvenamosios vietos šalyje, kuri nurodyta mūsų IQOS duomenų bazėje.

1.5 Jei nesutinkate su Sąlygomis (arba negalite jų laikytis), tada jūs negalite naudotis IQOS CARE PLUS programos paslaugomis.

1.6 Jūs negalite keisti šių Sąlygų, nebent „Philip Morris“ aiškiai raštu dėl to sutinka.

1.7 Jūsų naudojimasis IQOS CARE PLUS programa priklauso nuo Philip Morris ir mes galime atmesti jūsų prašymą naudotis arba galime nutraukti jūsų teisę naudotis IQOS CARE PLUS programa dėl bet kokios priežasties, įskaitant bet kurios iš Sąlygų pažeidimą.

1.8 Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pranešti apie Sąlygų ir IQOS CARE PLUS programos pakeitimą. Jei nesutinkate su tokiais pakeitimais, galite nutraukti savo narystę IQOS CARE PLUS programoje.

2. Tinkamas (-i) įrenginys (-iai), registracija

2.1 Šie Įrenginio modeliai gali būti registruojami IQOS CARE PLUS programoje:

 1. IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 arba jų laikikliai ir įkrovikliai;
 2. IQOS 3 MULTI.

2.2 Įrenginys turi turėti įskaitomą ir galiojantį serijos numerį.

2.3 Visi nauji IQOS vartotojai, kurie registruojasi mūsų duomenų bazėje nuo IQOS CARE PLUS programos paleidimo pradžios (2019 m. gegužės 16 d.), gali tapti IQOS CARE PLUS nariais sukūrę savo paskyrą iqos.com ir susieję Įrenginį su savo profiliu, tuomet užsisakę programą ir sutikę su Sąlygomis.

2.3.1 Tinkamumas dalyvauti IQOS CARE PLUS programoje tęsiasi vienerius metus nuo Įrenginio įsigijimo dienos.

2.4 Registracijos metu turite tiksliai ir išsamiai pateikti visą privalomą informaciją ir nuolat atnaujinti šią informaciją. Jei neužpildysite privalomų prašymo formos laukų (pvz., amžius, el. pašto adresas ir/arba telefono numeris), jūsų prašymas nebus svarstomas. Jei pateiksite netikslią ar neišsamią informaciją, Philip Morris pasilieka teisę be įspėjimo nutraukti jūsų narystę IQOS CARE PLUS programoje.

2.5 Atlikus visus reikiamus žingsnius registracijai IQOS CARE PLUS programoje, jums bus pranešta, ar jūsų registracija yra sėkminga. Narystė IQOS CARE PLUS programoje ir teikiamos paslaugos yra asmeninės ir negali būti perduotos jokiai trečiajai šaliai.

2.6 Jūsų naudojimasis IQOS CARE PLUS programa yra susietas su jūsų gyvenamosios vietos šalimi. Kadangi IQOS CARE PLUS programa veikia tik tam tikrose šalyse, jei pakeisite savo gyvenamosios vietos šalį, tada privalote apie tai pranešti mums ir iš naujo kreiptis dėl IQOS CARE PLUS programos naudojimo savo naujoje gyvenamosios vietos šalyje.

3. Terminas ir nutraukimas

3.1 Jūsų narystės IQOS CARE PLUS programoje galiojimo laikas yra skaičiuojamas nuo sutikimo su Sąlygomis dienos. Narystė galioja iki 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įrenginio pirkimo datos.

3.2 Jūs galite nutraukti savo narystę IQOS CARE PLUS programoje bet kuriuo metu, pranešę Philip Morris el. paštu info@iqos.lt arba nemokamu telefonu 8 800 200 90. Nutraukus narystę, jūs nebeturėsite teisės gauti Paslaugų bet kuriam savo Įrenginiui.

3.3 Philip Morris gali bet kuriuo metu nutraukti jūsų narystę IQOS CARE PLUS programoje, jei pažeistumėte Sąlygas. Philip Morris taip pat gali nutraukti jūsų narystę dėl bet kokios priežasties, apie tai įspėję prieš 30 dienų.

3.4 IQOS CARE PLUS narystė suteikia jums teisę naudotis paslaugomis, aprašytomis 4 ir 5 skyriuose (toliau – Paslaugos).

4. IQOS draudimas

4.1 Jei jūsų Įrenginys sugadinamas dėl atsitiktinio ir netyčinio pažeidimo, kuris turi įtakos jūsų Įrenginio veikimui ir kuris nėra sukeltas dėl netinkamo naudojimo ar neapgalvoto elgesio (toliau – Atsitiktinis pažeidimas), jūs galite pasikeisti Įrenginį, kaip aprašyta šiame (4) skyriuje.

4.2 Sugadintą Įrenginį (įskaitant visus komponentus) turite perduoti Philip Morris ir jums bus suteiktas tokio paties tipo IQOS įrenginys. Jei tokio paties tipo IQOS įrenginio nėra, jums bus suteiktas funkciniu požiūriu lygiavertis IQOS įrenginys. Philip Morris pasilieka pažeistą įrenginį po pakeitimo. Jei sugadinta tik dalis Įrenginio, pvz., laikiklis arba įkroviklis, tada bus keičiama tik sugadinta dalis ir Philip Morris pasiliks tik Įrenginio pakeistą dalį.

4.3 IQOS draudimo apribojimai

 1. Jūs turite imtis visų pagrįstų atsargumo priemonių, siekdami apsaugoti savo Įrenginį ir naudoti bei prižiūrėti Įrenginį pagal jo instrukcijas ir naudotojo vadovą. Jei to nepadarysite, jūs neturėsite teisės pasikeisti Įrenginio.
 2. Kiekvienas registruotas Įrenginys dėl atsitiktinio pažeidimo keičiamas tik vieną kartą. Išnagrinėjus pirmąjį prašymą, IQOS draudimas nustos galioti. Nepaisant to, kitas paslaugas savo Įrenginiui vis tiek galite gauti iki savo narystės laikotarpio pabaigos.
 3. Jūs neturite teisės pasikeisti Įrenginį, jei atsitiktinis pažeidimas buvo padarytas iki IQOS CARE PLUS programos paleidimo pradžios (2019 m. gegužės 16 d.) arba esant vienai iš šių aplinkybių:
  1. Atsitiktinis pažeidimas pripažintas bet kuriam įrenginiui, kuris nėra tinkamas Įrenginys pagal ‎2.1 poskyryje pateiktą sąrašą;
  2. gedimas, kurį sukėlė piktnaudžiavimas ar netinkamas naudojimas, įvykdytas ar mėgintas įvykdyti Įrenginio modifikavimas, keitimas ar galios didinimas;
  3. Įrenginiai, kurių serijos numeriai yra pakeisti, neįskaitomi arba pašalinti;
  4. Įrenginiai, kurie buvo atidaryti, modifikuoti arba aptarnaujami ne taip, kaip numatyta Philip Morris;
  5. jūsų Įrenginio pametimas arba vagystė;
  6. kosmetinis jūsų Įrenginio sugadinimas, kuris neturi įtakos Įrenginio funkcionalumui, įskaitant skilimus, įbrėžimus, įlenkimus, pažeistą plastiką ir spalvos pasikeitimą, bet jais neapsiribojant;
  7. gedimas dėl gaisro, potvynio ar stichinės nelaimės, karo, terorizmo ar nenugalimos jėgos;
  8. pažeidimas dėl nesuderinamo produkto naudojimo;
  9. gedimas ar pažeidimas, atsiradęs dėl IQOS naudojimo instrukcijų nesilaikymo; arba
  10. gedimas dėl medžiagų ir (arba) gamybos ir (arba) konstrukcijos defektų; tačiau tokiems gedimams galioja vartotojų teisės, arba savanoriška IQOS garantija, kuri yra papildoma ir taikoma nepažeidžiant teisių ir gynimo priemonių, kurias suteikia vartotojų apsaugos įstatymai įsigijimo šalyje.

4.4 Pranešimo pateikimas dėl atsitiktinio pažeidimo (IQOS draudimo)

 1. Norėdami, kad jūsų įrenginio pakeitimas būtų patvirtintas, Jūs turite:
  1. kuo greičiau pateikti prašymą Philip Morris Baltic išsiųsdami jį el. laišku adresu info@iqos.lt, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo savo Įrenginio atsitiktinio pažeidimo, kartu su šia informacija: (1) atitinkamo Įrenginio serijos numeris; (2) Įrenginio pažeidimo požymių, problemų ar priežasčių aprašymas; (3) klaidų pranešimai; ir (4) veiksmai, kurių buvo imtasi prieš tai, kai buvo nustatytos Įrenginio problemos, ir bet kokie veiksmai, kurių buvo imtasi sprendžiant problemą;
  2. jei to prašo Philip Morris, turite pateikti savo Įrenginio pirkimo įrodymą; ir
  3. kitaip laikytis Philip Morris Įrenginių grąžinimo proceso.
 2. Jūs taip pat galite pateikti prašymą bet kurioje IQOS parduotuvėje ar susisiekę su IQOS Klientų aptarnavimo centru nemokamu telefonu 8 800 200 90 (Lietuvoje) ir pateikę tą pačią informaciją, kuri nurodyta ‎4.4‎(a) poskyryje.
 3. Philip Morris nustatys, ar turite teisę gauti naują Įrenginį pagal Sąlygas. Jei taip, jis jums bus suteiktas vienu iš šių būdų per 5 darbo dienas:
  1. Pristatymas per kurjerį. Įrenginys bus jums bus pristatytas nurodytu adresu per kurjerį. Kad gautumėte naują įrenginį jūs privalote grąžinti sugedusį Įrenginį kurjeriui.
  2. Pristatymo paslauga. Jūs galite grąžinti sugedusį Įrenginį į bet kurią IQOS parduotuvę (https://lt.iqos.com/lt/naujienos/iqos-salonai-ir-ju-darbo-laikas) arba bet kurį IQOS techninės priežiūros punktą (https://lt.iqos.com/lt/naujienos/kada-ir-kaip-neveikianti-iqos-irengini-galima-pasikeisti-nauju), kur jums bus suteiktas naujas Įrenginys.
 4. Jūs neturėtumėte grąžinti Philip Morris produktų ir priedų, kuriems netaikomas pakeitimas dėl atsitiktinio pažeidimo. Jei grąžinsite šiuos daiktus Philip Morris, jie nebus grąžinami ir bus sunaikinti.
 5. Jei norite pasikeisti Įrenginį šalyje, kuri nėra pirkimo šalis, turėsite laikytis visų taikomų importo ir eksporto įstatymų ir taisyklių ir būsite atsakingi už visus taikytinus muito mokesčius, pridėtinės vertės mokestį ir kitus susijusius mokesčius.

5. Nemokama tarptautinė pagalba

5.1 Jūs galite naudotis tarptautiniu nemokamu numeriu +800 2559 2559 arba +41 21 547 88 88 (kai kuriose vietovėse gali būti taikomi mokesčiai), kai keliaujate į užsienio šalis, kuriose Philip Morris, jų filialai ar įgaliotas partneris prekiauja IQOS. Ši paslauga apima patyrusių IQOS konsultantų pagalbą šalinant gedimus ir, jei reikia, jūsų Įrenginio keitimą (i) atsitiktinio pažeidimo atveju pagal šias sąlygas arba (ii) IQOS Įrenginio gedimus, kurie naudojant pagal naudojimo instrukcijose ir savanoriško IQOS draudimo informaciniame lape pateikiamus nurodymus gali atsirasti dėl medžiagų ar surinkimo defekto.

5.2 Kiekvienoje šalyje pagalbos apimtis, Įrenginio prieinamumas, techninės priežiūros ir pristatymo laikai skiriasi. Paslauga nepaveiks jūsų įstatymais numatytų teisių ir IQOS garantija apibrėžtų teisių, galiojančią pirkimo šalyje.

5.3 Tarptautinės pagalbos apribojimai

 1. 4.3 poskyryje („Atsitiktinio pažeidimo apribojimai“) nustatyti apribojimai taikomi pakeitimui dėl atsitiktinio sugadinimo pagal tarptautinės pagalbos sąlygas.
 2. Toliau nurodyti IQOS Įrenginio gedimai, kurie, naudojant pagal naudojimo instrukcijose pateikiamus nurodymus, gali atsirasti dėl medžiagų ar surinkimo defekto, dėl kurių Įrenginys nėra keičiamas:
  1. pažeidimai, kuriuos sukelia įprastas nusidėvėjimas;
  2. kosmetiniai pažeidimai (pvz., įbrėžimai, įlenkimai, lūžęs plastikas ir t. t.);
  3. pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, padidėjusios galios, netinkamo laikymo, sąlyčio su skysčiu ar ugnimi;
  4. pažeidimas dėl nesuderinamo produkto naudojimo;
  5. gedimas ar pažeidimas, kurį sukėlė bandymas atidaryti, keisti ir remontuoti, neatsižvelgiant į tai, kas jį sukėlė – naudotojas ar gamintojo neakredituotas paslaugos teikėjas; arba
  6. gedimas ar pažeidimas, atsiradęs dėl IQOS naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

5.4 Prašymo pateikimas pagal tarptautinės pagalbos sąlygas

 1. Jūs privalote:
  1. kuo greičiau pateikti prašymą IQOS Klientų aptarnavimo centrui paskambinę numeriu +800 2559 2559 arba +41 21 547 88 88 (gali būti taikomi mokesčiai mobiliesiems telefonams) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo savo Įrenginio atsitiktinio pažeidimo arba IQOS Įrenginio gedimų, kurie naudojant pagal naudojimo instrukcijose pateikiamus nurodymus gali atsirasti dėl medžiagų ar surinkimo defekto, kartu su šia informacija: (1) atitinkamo Įrenginio serijos numeris; (2) Įrenginio pažeidimo požymių, problemų ar priežasčių aprašymas; (3) klaidų pranešimai; (4) veiksmai, kurių buvo imtasi prieš tai, kai buvo nustatytos Įrenginio problemos, ir bet kokie veiksmai, kurių buvo imtasi sprendžiant problemą;
  2. jei to prašo Philip Morris, turite pateikti savo Įrenginio pirkimo įrodymą; ir
 2. Philip Morris nustatys, ar turite teisę gauti naują Įrenginį pagal šias Sąlygas. Jei taip, jis jums bus suteiktas vienu iš šių būdų:
  1. Įrenginys bus jums bus pristatytas nurodytu adresu per kurjerį. Kad gautumėte naują įrenginį jūs privalote grąžinti sugedusį Įrenginį kurjeriui.
  2. Pristatymo paslauga. Jūs galite grąžinti sugedusį Įrenginį į bet kurią IQOS parduotuvę (https://lt.iqos.com/lt/iqos-salonai-ir-ju-darbo-laikas) arba bet kurį IQOS techninės priežiūros punktą (https://lt.iqos.com/lt/pasikeisti-sugedusi-iqos-jau-galite-ir-circle-k), kur jums bus suteiktas naujas Įrenginys.
 3. Jūs turėsite laikytis visų taikomų importo ir eksporto įstatymų ir taisyklių, taip pat būsite atsakingi už visus muito mokesčius, pridėtinės vertės mokestį ir kitus susijusius taikytinus mokesčius.

6. Kitos paslaugos

6.1 IQOS konsultantas. Jūs galėsite bendrauti su nuotoliniu atstovu, kuris padės jums naudotis IQOS. Šia paslauga naudotis galima įprastomis darbo valandomis (I-V 9:00-21:00) Lietuvoje.

6.2 Greitojo pakeitimo paslauga. Ši paslauga užtikrina greitą jūsų Įrenginio pakeitimą per tam tikrą* laikotarpį IQOS draudimo atveju ir (arba) jei turite pagrįstą reikalavimą dėl IQOS Įrenginio gedimų, kurie naudojant pagal naudojimo instrukcijose pateikiamus nurodymus, gali atsirasti dėl medžiagų ar surinkimo defekto. Tinkamumą šiai paslaugai nustato Philip Morris. Ši paslauga taikoma tik tam tikrose vietose/kanaluose jūsų regione (Lietuvoje). Platesnę informaciją suteiks IQOS Klientų aptarnavimo centras nemokamu telefonu: 8 800 200 90

*Nuo 1 valandos ir ilgiau, priklausomai nuo artimiausios šias paslaugas teikiančios vietos.

7. Jūsų įsipareigojimai.

 • Jūs sutinkate:
  1. nepiktnaudžiauti IQOS CARE PLUS programa ir paslaugomis;
  2. saugoti savo narystės paskyrą;
  3. keitimo atveju naujas Įrenginys tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas Įrenginys tampa įmonės, atliekančios pakeitimą, nuosavybe; ir
  4. laikytis taikomų įstatymų.

8. Garantija, atsakomybės apribojimas

8.1 Kadangi jūsų narystė IQOS CARE PLUS programoje yra nemokama, ji teikiama „kaip yra“ ir be jokių garantijų.

8.2 Philip Morris nėra maksimaliai atsakingas pagal galiojančius įstatymus dėl delikto (įskaitant aplaidumą ar numatytų pareigų pažeidimą), sutarties, klaidingo faktų pateikimo, restitucijos arba dėl tiesioginių nuostolių, pelno praradimo, pardavimo, pajamų ar santaupų, verslo praradimo, prestižo išeikvojimo ir (arba) panašių nuostolių arba duomenų ar informacijos praradimo ar sugadinimo, arba grynųjų ekonominių nuostolių arba bet kokių ypatingų, netiesioginių nuostolių, sąnaudų, žalos, mokesčių ar išlaidų, atsirandančių dėl jūsų narystės IQOS CARE PLUS programoje arba dėl jūsų paslaugų naudojimo. Philip Morris neatsako už jokius šiame skyriuje aprašytus nuostolius, net jei pranešėte Philip Morris apie tokių nuostolių galimybę.

8.3 7 skyriuje neatmetama atsakomybė, kurios negalima atmesti pagal taikytiną teisę.

9. Kitos sąlygos

9.1 IQOS CARE PLUS nėra draudimo liudijimas.

9.2 IQOS CARE PLUS šiuo metu yra nemokama.

9.3 Išsami informacija apie jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą yra aprašyta mūsų Privatumo politikoje, kurią rasite https://lt.iqos.com/lt/privatumo-politika

9.4 Šioms sąlygoms galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks teisinis ginčas bus sprendžiamas išskirtinai miesto, kuriame yra Philip Morris registruota būstinė, kompetentingame teisme.

9.5 Dėl klausimų, užklausų ir kontaktinės informacijos susisiekite su mumis el. paštu info@iqos.lt arba skambinkite nemokamu telefonu 8 800 200 90.

Prekė įdėta į krepšelį

Your cart is empty

Find the IQOS that suits you best.

Compare models

 • Lietuvių

Ar Jūs esate rūkantysis, vyresnis nei 18 metų?

Patikrinti

Šioje Svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, vyresniems nei 18 metų.

Norėdami sužinoti daugiau apie Philip Morris International ir mūsų gaminamus produktus aplankykite pmi.com

Mums rūpi

Šiame tinklalapyje yra pateikiame informacija apie kaitinamojo tabako gaminius. Mums reikalinga žinoti jūsų amžių tam, kad įsitikintume, jog esate Lietuvoje gyvenantis rūkantis pilnametis asmuo, ir ketinate toliau naudoti tabako ar nikotino gaminius. Mūsų nikotino ir tabako produktai nėra pagalbinė priemonė, skirta mesti rūkyti. Šie produktai nėra nerizikingi. Juose yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę. Skirta tik suaugusiems vartotojams.