PMI VARTOTOJŲ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes rimtai žiūrime į privatumą. Šiame pranešime nurodoma, kas mes esame, kokią informaciją mes apie jus renkame ir kaip mes su ja elgiamės. Kiekviename skyriuje paspauskite ant nuorodos „sužinoti daugiau“, jei norite detalesnės informacijos. Prašome perskaityti naudojimo sąlygas, susijusias su paslauga, kuria jūs domitės. Jose pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip mes dirbame, ir nurodomi bet kokie atrankos apribojimai, kurie gali būti pritaikyti.

Kas mes esame?

Mes esame „Philip Morris International“ narys. Mūsų rekvizitai (pavadinimas, adresas ir kt.) jums bus nurodyti atskirai tuo metu, kai bus renkama informacija apie jus (arba norint patvirtinti jos rinkimą), pavyzdžiui, programėlės ar interneto svetainės pranešime, arba elektroniniu paštu pateikiant nuorodą į šį pranešimą.

 • PMI: „Philip Morris International“ – tai pirmaujanti tarptautinė tabako įmonių grupė. Ji susideda iš įvairių įmonių ar „filialų“.
 • PMI filialai: Kiekvienas „Philip Morris International“ įmonių grupės narys yra „PMI filialas“. „Mes“ (arba „mus“, arba „mūsų“) reiškia PMI filialą, kuris pirmasis surinko informaciją apie jus.
 • PMI produktas : reiškia mūsų arba PMI filialo produktą.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Mes galime rinkti informaciją apie jus įvairiais būdais.

 • Jūs galite šią informaciją suteikti mums tiesiogiai (pavyzdžiui, užpildę anketą ar paskambinę mums).
 • Mes galime rinkti informaciją automatiškai (pavyzdžiui, kai jūs naudojatės PMI programėle ar lankotės interneto svetainėje).
 • Mes galime gauti informaciją iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, viešai prieinamą informaciją socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip feisbukas ir tviteris).
  Šiame pranešime visi būdai, kuriais jūs su mumis susisiekėte, yra jūsų ir „ PMI kontaktiniai taškai“. PMI kontaktiniais taškais laikomi abu, tiek fizinis (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos vietos ir renginiai), tiek elektroninis (pavyzdžiui, programėlės ir interneto svetainės), kontaktai.
  Mes galime rinkti informaciją, kurią jūs mums pateikėte tiesiogiai. Paprastai tai nutinka, kai jūs:
 • užsiregistruojate norėdami tapti mūsų duomenų bazės nariu (pavyzdžiui, tai gali būti atliekama asmeniškai, naudojantis programėle ar prisijungus kompiuteriu);
 • įsigyjate PMI produktų ar paslaugų mažmeninės prekybos vietoje;
 • parsisiunčiate ar naudojatės elektroniniu kontaktiniu tašku (pavyzdžiui, programėle ar interneto svetaine);
 • susisiekiate su mumis per bet kurį kontaktinį tašką, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose ar telefonu;
  • prie mūsų priregistruojate prietaisą;
  • užsiregistruojate PMI portale;
 • užsiregistruojate norėdami gauti PMI spaudos pranešimus, pranešimus į elektroninį paštą ar rinkodaros informaciją;
 • dalyvaujate PMI apklausose arba (jei įstatymai tai leidžia) PMI konkursuose ar reklaminiuose renginiuose; arba
 • dalyvaujate renginyje, kurį organizuoja PMI filialas.
  Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie jus. Paprastai tai nutinka, kai jūs:
 • apsilankote prekybos vietoje, kurioje prekiaujama PMI produktais (pavyzdžiui, renkant jūsų duomenis prekybos vietos kasoje ar per prekybos vietos jutiklius, kurie prisijungia prie mobiliųjų technologijų);
 • dalyvaujate renginyje, kurį organizavo PMI filialas (pavyzdžiui, įsigyjant prekę renginyje, taip pat per renginyje esančius jutiklius, kurie prisijungia prie mobiliųjų technologijų);
 • susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, per kontaktinį tašką ar socialinių tinklų platformas);
 • naudojate PMI „kontaktinius taškus“ (pavyzdžiui, per sekimo mechanizmus, esančius programėlėje); arba
 • rašote viešus pranešimus socialinių tinklų, kuriuos mes sekame, platformose (pavyzdžiui, tam, kad mes galėtume suprasti viešąją nuomonę ar atsakyti į užklausas, susijusias su PMI produktais).
  Mes taip pat galime automatiškai rinkti informaciją apie jus naudodami slapukus ar panašias sekimo technologijas skaitmeniniuose PMI taškuose. Kokie slapukai ir technologijos bus naudojamos, priklausys nuo atitinkamo PMI kontaktinio taško. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus (įskaitant „Google analytics“ slapukus) ir panašias technologijas, naudojamas kontaktiniuose taškuose, įskaitant, kaip galite priimti ar atsisakyti slapukų, prašome perskaityti slapukų pranešimus, kurie atsiranda naudojantis kontaktiniais taškais. Jei įstatymas leidžia, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų. Tai gali būti informacija, kuria dalinasi PMI filialai, viešai prieinama profilio informacija (jūsų prioritetai, pomėgiai) trečiųjų asmenų socialinių tinklų puslapiuose (pavyzdžiui, feisbuke, tviteryje) arba rinkodaros sąrašai, gauti iš trečiųjų asmenų rinkodaros agentūrų.
  Mes taip pat galime rinkti informaciją ir kitokiame kontekste, kuris atitinkamu metu jums bus atskleidžiamas.

Kokią informaciją apie jus mes renkame?

Mes galime rinkti įvairią informaciją apie jus:

 • informaciją, reikalingą jūsų užsakymams įgyvendinti
 • informaciją, reikalingą norint suteikti garantinę techninę priežiūrą
 • informaciją, kurią jūs mums pateikiate apklausų formose
 • informaciją apie jūsų apsilankymus prekybos vietose ar renginiuose
 • informaciją, kurią jūs mums pateikiate pokalbių su skambučių centru metu
 • informaciją apie jūsų prioritetus ir pomėgius
 • informaciją, reikalingą jūsų amžiui patvirtinti
  Informacija, kurią mes rinksime iš jūsų tiesiogiai, bus nustatoma remiantis situacija, kurios metu jūs mums ją pateiksite. Pavyzdžiui,
 • jei jūs iš mūsų užsisakote produktą per kontaktinį tašką, mums pateikiate savo vardą, kontaktus, atsiskaitymo duomenis ir nurodote pasirinktą produktą tam, kad mes galėtume įvykdyti jūsų užsakymą;
 • jūs mums galite pateikti informaciją apie savo prioritetus ir pomėgius tam, kad galėtume pasiūlyti jus dominančias prekes ir paslaugas;
 • jei jūs susitariate dėl susitikimo su mumis (ar su kuo nors, kas teikia su mūsų produktais ar paslaugomis susijusią pagalbą), mes galime rinkti duomenis apie jūsų vardą ir kontaktus;
 • mes galime rinkti informaciją, kuri mums leidžia patvirtinti jūsų amžių, pavyzdžiui, jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ar jūsų veido atvaizdas.
  Informacija, kurią mes renkame, daugiausia bus susijusi su:
 • jūsų apsilankymo ar skambučio detalėmis (laikas, skambučio trukmė);
 • nustatymu, kaip dažnai jūs lankotės mažmeninės prekybos vietoje ar renginyje (įskaitant artimiausioje kaimynystėje), kurias vietoves jūs lankote ir kiek laiko ten būnate bei ką įsigyjate;
 • jūsų naudojimusi PMI kontaktiniais taškais (internetiniai puslapiai, kuriuose jūs lankotės, puslapis, iš kurio jūs atėjote, ir puslapis, į kurį jūs nukeliavote; suvestos paieškų sąlygos bei nuorodos, ant kurių jūs paspaudėte naudodamiesi kontaktiniu tašku);
 • jūsų prietaisu (jūsų IP adresas ar unikalus prietaiso identifikacinis numeris, vietovės duomenys, slapukų duomenys, kuriuos mes galimai sukaupėme jūsų prietaise).
  Informacija, kurią mes renkame iš trečiųjų asmenų, daugiausia susidės iš viešai prieinamos profilio informacijos (jūsų prioritetai ir pomėgiai), pavyzdžiui, iš viešų pranešimų socialiniuose tinkluose.

Kokiam tikslui ir pagal kokias teisines nuostatas mes naudojame informaciją apie jus?

Šiame skyriuje mes aprašysime tikslą, kuriam naudojame asmeninę informaciją. Tai yra visuotinis pranešimas, tačiau jei įstatymai kurioje nors valstybėje riboja ar draudžia tam tikrą veiklą, nurodytą šiame pranešime, mes nenaudosime nurodytos informacijos apie jus atitinkamiems tikslams toje valstybėje.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informaciją apie jus mes naudojame šiems tikslams:

 • Siekdami laikytis reguliacinių įsipareigojimų, tokių kaip jūsų amžiaus ir būklės patvirtinimas tam, kad galėtumėte būti mūsų produktų vartotoju.
 • Siekdami parduoti jums savo produktus, įvykdyti jūsų užsakymus, tvarkyti jūsų mokėjimus.
 • Norėdami jums suteikti su pardavimais susijusias paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su jūsų paklausimų ir prašymų sprendimu, bei suteikiant garantinę techninę priežiūrą.
 • Siekdami reklamuoti savo produktus (kur leidžia įstatymas), taip pat norėdami administruoti lojalumo programas, pagerinti savo produktą, atlikdami rinkos tyrimus, plėtodami rinkodaros strategiją, administruodami rinkodaros programas ir suasmenindami mažmeninės prekybos vietose bei renginiuose įgyjamus patyrimus.
 • Norėdami (ar mūsų verslo partneriams norint) informuoti jus apie potencialias galimybes dalyvauti rinkodaros procesuose ar norėdami reklamuoti PMI produktus.
 • Mes tai atliekame norėdami išlaikyti visus pirmiau nurodytus procesus, taip pat siekdami administruoti jūsų paskyras, suteikti teisę naudotis PMI kontaktiniais taškais, komunikuoti su jumis, administruoti jūsų susitikimus su mumis ar su kitu asmeniu, kuris teikia su mūsų produktais ar paslaugomis susijusią pagalbą (pavyzdžiui, dėl naujų produktų ar dėl aptarnavimo po pirkimo), suasmeninti jūsų patirtį, įgyjamą PMI kontaktiniuose taškuose, norėdami administruoti procesus ir išspręsti problemas.
 • Verslo analitikai ir tobulinimui, įskaitant PMI produktų, mažmeninės prekybos vietų ir renginių bei informacijos, kurią mes (ar mūsų filialai) pateikiame savo klientams, gerinimui.
 • Kitiems tikslams, apie kuriuos mes jus informuojame ar kurie yra suvokiami iš konteksto tuo metu, kai iš jūsų yra renkama informacija
  Teisinis apie jus renkamos informacijos pagrindas (jį detaliau paaiškiname „sužinokite daugiau“ dalyje) yra šis:
 • teisinių reikalavimų, kurių subjektas mes esame, laikymasis;
 • sutarties, kurios šalis jūs esate, vykdymas;
 • teisėti įmonės interesai, nepažeidžiantys jūsų interesų, kuriais remiantis informacija turi būti saugoma;
 • jūsų sutikimas (kurio mes prašysime prieš pradėdami tvarkyti informaciją), jei nėra taikomas nė vienas iš pirmiau nurodytų pagrindų.
  Tikslai, kuriais mes naudojame informaciją apie jus ir ją renkame remdamiesi atitinkamais metodais bei teisiniu pagrindu, yra šie:


Tikslas Informacijos rinkimo metodai ir teisinis jos tvarkymo pagrindas
Reguliacinių įsipareigojimų laikymasis
 • patvirtinti jūsų amžių ir būklę tam, kad galėtumėte būti mūsų produktų vartotoju.
Šią informaciją jūs mums suteikiate tiesiogiai. Mes ją naudojame, nes tai privaloma įgyvendinant mūsų teisinius įsipareigojimus, kurie nustato, kad produktai bus parduodami tik suaugusiesiems, taip pat todėl, kad mes turime teisėtą verslo interesą parduoti savo produktus tik suaugusiesiems, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Parduoti savo produktus
 • įvykdyti jūsų užsakymus (įskaitant kvitų gavimą)
 • tvarkyti jūsų mokėjimus
 • teikti garantinį aptarnavimą
Šią informaciją jūs mus suteikiate tiesiogiai (paprastai tai yra vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, mokėjimo informacija).
Mes ją naudojame norėdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su jumis, kaip su pirkėju.
Teikti su pardavimu susijusias paslaugas
 • spręsti jūsų paklausimus ir reikalavimus
 • komunikuoti su jumis
 • bendrai administracijai ir problemų sprendimui
 • administruoti lojalumo programas
Šią informaciją jūs mums suteikiate tiesiogiai. Mes ją naudojame, nes turime teisėtus verslo interesus teikti su pardavimu susijusias paslaugas mūsų klientams, jei tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Reklamuoti savo produktą (kur leidžiama pagal įstatymą)
 • suvokti jūsų prioritetus (kokie produktai ar renginiai jus domina ar gali būti pritaikyti prie jūsų poreikių) ir reklamuoti produktą jums asmeniškai, jei pagal įstatymą tai leidžiama
 • administruoti lojalumo programas
 • kviesti jus dalyvauti apklausose ar rinkos tyrimo programose ir jas administruoti
 • tirti rinką
 • plėtoti rinkodaros strategijas
 • administruoti rinkodaros kampanijas
 • suasmeninti jūsų patirtį PMI suasmeninti jūsų patirtį PMI kontaktiniuose taškuose (pavyzdžiui, individualizuoti jūsų apsilankymą, tai darant pasisveikinant ar pateikiant pasiūlymus, kurie galėtų jus sudominti)
Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (pavyzdžiui, jūsų vardas ir kontaktai bei socialinių tinklų duomenys), informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, taikydami technologijas, skirtas PMI kontaktiniams taškams stebėti) bei (jei tai leidžiama įstatymo) informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, vieši pranešimai socialiniuose tinkluose).
Mes ją naudojame tais pagrindais, kuriuos mes turime vadovaudamiesi teisėtu interesu reklamuoti savo produktą, valdyti PMI kontaktinius taškus, suasmeninti jūsų patirtį, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Reklamuoti savo produktą (kur leidžiama pagal įstatymą)
 • suteikti jums informaciją apie filialus ir ją valdyti, informuoti apie filialų pasiūlymus, produktus ir paslaugas, mažmeninės prekybos vietas, renginius bei mūsų produktų taisykles; plėtoti ir gerinti priemones, skirtas minėtiems tikslams pasiekti.
Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (pavyzdžiui, jūsų vardas, kontaktiniai duomenys, jūsų socialinių tinklų vartotojų vardai), informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, naudodami slapukus ir taikydami panašias technologijas) bei (kur leidžiama įstatymo) informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, vieši pranešimai socialiniuose tinkluose).
Mes ją naudojame, nes mes turime teisėtų verslo interesų teikti su pardavimu susijusias paslaugas savo klientams, kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Tam tikrose šalyse, kuriose reikalauja įstatymas, mes atsiųsime jums minėtus duomenis elektroniniu formatu tik su jūsų sutikimu.
Palaikyti visus pirmiau paminėtus tikslus
 • administruojant jūsų paskyrą
 • suteikiant jums teisę naudotis PMI kontaktiniais taškais (pavyzdžiui, leisti jums likti prisijungus prie tam tikrų kontaktinio taško segmentų, skirtų tik įgaliotiems vartotojams, leisti pasirinkti kalbą ir susieti jūsų pirkinių krepšelį su jumis)
 • komunikuojant su jumis
 • derinant jūsų susitikimus su mumis ar su kitu asmeniu, kuris teikia su mūsų produktu ar pasauga susijusią pagalbą (pavyzdžiui, dėl naujo produkto ar dėl aptarnavimo po pirkimo)
 • stiprinant jūsų patirtį
 • administruojant ir sprendžiant problemas
Tai dažniausiai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys (paprastai tai yra vardas, slaptažodis (ar jo atitikmuo)) bei informacija, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, informacija apie jūsų prietaisus, slapukus ir panašias sekimo technologijas).
Mes ją naudojame tais pagrindais, kurie atitinka tikslą, dėl kurio mes rėmėmės ta informacija. Pavyzdžiui, kai mes administruojame jūsų paskyrą ir siekiame, kad būtų atliktas užsakymas ar kad būtų suteiktas aptarnavimas po pirkimo, mes naudojame jūsų informaciją norėdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus jums, kaip pirkėjui; kai mes administruojame jūsų paskyrą norėdami jums pademonstruoti savo produktus, mes vykdome rinkodaros veiklą, taigi mes naudojame informaciją remdamiesi teisėtais verslo interesais, taip siekdami reklamuoti savo produktą; tai atliekame, jei šie veiksmai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Verslo analitikai ir tobulinimui
 • suteikiant mums ar mūsų verslo partneriams galimybę informuoti jus apie potencialias galimybes dalyvauti reklamuojant PMI produktus
 • verslo analitikai ir tobulinimui (įskaitant PMI produktų, mažmeninės prekybos vietų, kuriose parduodami PMI produktai, renginių, skaitmeninių PMI kontaktinių taškų bei informacijos, kurią mes (ar mūsų filialai) pateikiame savo klientams, gerinimui)
Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, derinys, informacija, kurią mes renkame automatiškai, bei (kur leidžiama įstatymo) informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių.
Mes naudojame informaciją tais pagrindais, kurie yra paremti teisėtais įmonės interesais, leidžiančiais analizuoti ir tobulinti verslą, mūsų produktus, PMI kontaktinius taškus, mažmeninės prekybos vietas, renginius bei suteikiančiais galimybę pakviesti asmenis, norinčius reklamuoti PMI produktus, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Jeigu mes naudosime informaciją remdamiesi pagrindais, kurie nėra nurodyti pirmiau, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami ją tvarkyti (šie atvejai bus aiškiai suvokiami iš konteksto).
Kai kuriais atvejais mes naudosime jūsų informaciją tokiais būdais, kurie nėra aptarti pirmiau. Tokiais atvejais mes jums pateiksime papildomą privatumo pranešimą, kuriame bus atskleistas šio naudojimo pagrindas. Jūs turite perskaityti visus papildomus pranešimus, pridėtus prie šio pranešimo.

Su kuo ir kokiais tikslais mes dalijamės jūsų informacija?

Mes galime dalytis jūsų informacija su:

 • trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas PMI filialams ar jums;
 • PMI filialams – atidžiai atrinktiems verslo partneriams ir reklamuotojams (srityse, susijusiose su mūsų produktu ar atitinkančiose jų stilių ir įvaizdį) tam, kad jie galėtų pateikti pasiūlymus, kurie, jų nuomone, jus domina remiantis jūsų prioritetais; bei
 • kitoms trečiosioms šalims, jei to reikalauja ar yra leidžiama pagal įstatymą.
  Dalijimasis duomenimis su kitais PMI filialais
 • Informacija apie jus bus dalijamasi su „Philip Morris International Management“, SA (jos buveinė yra Šveicarijoje, Lozanoje), kur veikia centrinė asmens duomenų tvarkymo administracija, skirta PMI filialams. „Philip Morris International Management“, SA, tvarko informaciją apie jus remdamiesi visais tikslais, aprašytais šiame pranešime.
 • Informacija apie jus gali būti dalijamasi su bet kuriais kitais PMI filialais, kurie yra atsakingi už veiklą šalyje, kurioje jūs gyvenate (tokiu atveju, jei tai nėra PMI filialas, kuris pirmasis rinko informaciją apie jus), jei tai daroma pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti.
 • Informacija apie jus gali būti dalijamasi su bet kuriuo kitu PMI filialu, su kuriuo jūs susisiekėte (pavyzdžiui, jei jūs keliaujate ir norite sužinoti, kur galite įsigyti PMI produktus kitoje šalyje ar kur gali būti suteiktos paslaugos ar pagalba, susijusi su PMI produktais) tam, kad pagerintume savo paslaugų teikimą jums.
  PMI filialų duomenys ir šalys, kuriose jie yra įsteigti, yra pateikti čia.
  Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis
 • Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas PMI filialams ar jums (pavyzdžiui, su konsultantais, mokėjimo paslaugų teikėjais, pristatymo paslaugų teikėjais, mažmenininkais, produkto vadybininkais, informacinių paslaugų teikėjais ir asmens amžiaus patvirtinimo paslaugą teikiančiais asmenimis).
 • Mes galime dalintis informacija apie jus su PMI filialais – atidžiai atrinktais trečiųjų šalių verslo partneriais ir reklamuotojais (jei jūs tam tikrais atvejais susietumėte mūsų produktus su jų, pavyzdžiui, jei jie turį panašų ar susijusį įvaizdį, stilių ar panaudojimo būdą) tam, kad jie galėtų su jumis susisiekti pristatydami produktus, paslaugas ar pasiūlymus, kurie, jų nuomone, gali jus dominti remiantis jūsų prioritetais.
 • Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, jei to reikalaujama ir yra leidžiama pagal įstatymą, pavyzdžiui: jei to reikalauja reguliuojančios institucijos, vyriausybės departamentai; jei privalome atsakyti į vykdomosios valdžios institucijų ar kitų vyriausybės atstovų paklausimus; tais atvejais, kai mes manome, jog informacijos atskleidimas yra reikalingas ir tinkamas tam, kad būtų išvengta fizinės ar materialinės žalos, ar tam, kad bendradarbiautume atlikdami įtariamai nelegalios ar nelegalios veiklos tyrime; jei norima įgyvendinti organizacinę restruktūrizaciją.

Kur gali būti perduota informacija apie jus?

Kaip ir bet kurioje tarptautinėje organizacijoje, PMI filialai informacija dalijasi visuotinai. Atitinkamai informacija apie jus gali būti perduodama visuotinai (jei informacija apie jus renkama Europos ekonominėje erdvėje, ši informacija gali būti persiunčiama ir už jos ribų). Naudojant informaciją taip, kaip aprašyta šiame pranešime, ji gali būti perduodama tos šalies, kurioje ji buvo surinkta, viduje arba už jos ribų, įskaitant tai šaliai, kuri neturi lygiaverčių duomenų apsaugos standartų.
Pavyzdžiui, PMI filialai, esantys Europos ekonominėje erdvėje (EEE), gali perduoti asmens duomenis PMI filialui, esančiam už EEE ribų. Visais atvejais perdavimas bus vykdomas:

 • remiantis atitinkamu Europos Komisijos sprendimu ;
 • naudojant tam tikras apsaugos priemones, pavyzdžiui, ES pavyzdines sutartis ; arba
 • įgyvendinant jūsų ir mūsų sutartinius įsipareigojimus (arba vykdant ikisutartinius įsipareigojimus, nustatytus jūsų prašymu) ar įsipareigojimus sudarant ir vykdant sutartį, kai šie įsipareigojimai buvo nustatyti jūsų naudai tarp mūsų ir trečiųjų šalių (pavyzdžiui, dėl kelionių tvarkos).
  Bet kuriuo atveju atitinkamos asmeninės informacijos apsaugos priemonės bus taikomos remiantis tos šalies ar tos teritorijos duomenų apsaugos įstatymais.

Kaip mes apsaugome informaciją apie jus?

Taikome reikalingas technines ir organizacines priemones turimai asmeninei informacijai apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo, naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Prireikus taikome šifravimo ir kitas technologijas jūsų pateiktai informacijai apsaugoti. Taip pat reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai laikytųsi mūsų griežtų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų.

Kiek laiko informacija apie jus bus saugoma?

Laikysime informaciją apie jus tiek, kiek reikia duomenų rinkimo tikslams įvykdyti. Tada informaciją ištriname. Laikotarpis skiriasi priklausomai nuo informacijos surinkimo tikslo. Pažymime, kad tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad mes panaikintume informaciją. Tam tikrais atvejais mes esame įpareigoti išsaugoti informaciją, pavyzdžiui, mokesčių ar paskaitos tikslais.
Paprastai mes išsaugome duomenis remdamiesi toliau nurodytais kriterijais:

Tipas Paaiškinamasis / tipinis išsaugojimo kriterijus
 • rinkodaros vykdymui (įskaitant rinkodaros pranešimus) (jei jūs naudojatės skaitmeniniais kontaktiniais taškais ir esate pasiekiamas)
Didžioji dalis informacijos, esančios jūsų rinkodaros profilyje, saugoma tik iki tol, kol tęsiasi mūsų santykiai, susiję su rinkodara, pavyzdžiui, iki tol, kol jūs naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku ar atsakinėjate į mūsų pranešimus. Kai kurie jūsų rinkodaros profilio elementai, pavyzdžiui, įrašai apie tai, kaip mes bendravome, savaime nustoja galioti po tam tikro laiko, todėl po nustatyto laikotarpio mes juos pašaliname automatiškai (įprastai po 3 metų) remdamiesi tikslu, dėl kurio mes rinkome tuos duomenis.
 • rinkodaros vykdymui (įskaitant rinkodaros pranešimus) (jei jūs daugiau nekontaktuojate su mumis)
Šis scenarijus yra identiškas pirmiau aptartam, bet jeigu mes neturime jokio kontakto su jumis ilgą laiką (įprastai 2 metus), mes nustosime siųsti rinkodaros pranešimus ir pašalinsime jūsų atsakymų į juos istoriją. Taip įvyks, pavyzdžiui, jei jūs per nurodytą laikotarpį niekada nepaspausite ant pakvietimo į renginį, neprisijungsite prie skaitmeninio kontaktinio taško ar nesusisieksite su klientų aptarnavimu. Tokiais atvejais mes preziumuojame, kad jūs nenorite gauti pranešimų.
 • rinkodaros vykdymas (įskaitant rinkodaros pranešimus) (jei jūs esate nepasiekiamas)
Jei jūs užsiregistravote norėdami gauti rinkodaros pranešimus, bet informacija, kurią suteikėte, yra klaidinga, mes įprastai saugosime informaciją 6 mėnesius leisdami jums sugrįžti ir pataisyti duomenis.
 • rinkodaros vykdymas (įskaitant rinkodaros pranešimus) (jei jūsų registracija nebaigta)
Jei jūs pradėjote savo registraciją mūsų duomenų bazėje, bet jos nebaigėte (pavyzdžiui, jei nebaigėte amžiaus patvirtinimo proceso arba jei nesutikote su kontaktinio taško naudojimosi sąlygomis), mes saugosime jūsų duomenis tik 6 mėnesius leisdami jums sugrįžti ir pabaigti procesą.
 • rinkodaros tyrimai
Jei jūs nesate pas mus užsiregistravęs kitais tikslais (pavyzdžiui, rinkodaros pranešimams, garantiniam aptarnavimui, klientų aptarnavimui) ir mes naudojame viešai prieinamą informaciją apie jus norėdami perprasti rinką ir jūsų prioritetus, mes saugosime šią informaciją trumpą laiką norėdami atlikti atitinkamą rinkos tyrimą.
 • pirkimas ir garantija
Jei jūs užsisakote prekes, mes saugosime duomenis apie tai tiek, kiek to reikia pardavimui įvykdyti ir kiek to reikalauja teisiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, mokesčių ir apskaitos įrašų saugojimo tikslais). Jei jūs taip pat užsiregistruojate prietaiso garantijos suteikimo tikslais, mes saugosime šiuos duomenis tiek laiko, kiek tai bus susiję su garantija.
 • klientų aptarnavimas
Jei jūs susisiekėte su klientų aptarnavimu, mes tai įrašysime (įskaitant jūsų paklausimo ir mūsų atsakymo detales) ir saugosime tol, kol tai bus aktualu mūsų santykiams, pavyzdžiui, jei jūs norite, kad mes pakeistume jūsų prietaisą pagal garantiją arba jei jūsų paskutiniai paklausimai yra aktualūs. Laikini įrašai (pavyzdžiui, automatinis telefono skambučio įrašymas, kurio metu prašote jus sujungti su mažmeninės prekybos vieta) gali būti aktualūs iki tol, kol bus padaryta daugiau ilgalaikių įrašų, ir bus saugomi laikinai.
 • sistemos audito žurnalai
Sistemos audito žurnalai paprastai saugomi tik keletą mėnesių.
 • verslo analitika
Verslo analitikos duomenys dažniausiai renkami automatiškai, kai jūs naudojatės PMI kontaktiniais taškais, ir labai greitai nuasmeninami (subendrinami).


Kokios yra jūsų teisės ir galimybės?

Jūs galite turėti visas ar tik kai kurias toliau išvardintas teises remdamiesi ta informacija, kurią mes apie jus turime:

 • reikalauti suteikti prieigą prie informacijos;
 • reikalauti, kad mes ją ištaisytume, atnaujintume ar ištrintume;
 • reikalauti, kad mes apribotume jos naudojimą tam tikrais atvejais;
 • prieštarauti jos naudojimui tam tikrais atvejais;
 • atšaukti savo sutikimą dėl jos naudojimo;
 • perkelti duomenis tam tikrais atvejais;
 • atsisakyti, kad informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais; bei
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (jei tokia yra) savo šalyje.

Pranešimuose, kuriuos jūs gaunate, mes siūlome įvairius šių teisių įgyvendinimo žinutėse būdus, pavyzdžiui, pateikiame prenumeratų atsisakymo nuorodas arba nurodome kontaktinį adresą.
Kai kurios mobiliosios programėlės, kurias mes siūlome, gali jums siųsti pranešimus apie mūsų naujus produktus ir paslaugas. Jūs galite atsisakyti šių žinučių prisijungę prie savo telefono ar mobiliosios programėlės nustatymų.
Teisės, kurias jūs turite, priklauso nuo jūsų šalies įstatymų. Jei jūs esate Europos ekonominėje erdvėje, jūs turite teises, nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje. Jei jūs esate kitoje vietovėje, galite susisiekti su mumis (žr. skyrių „Su kuo turėtumėte susisiekti, jei turite klausimų?“) ir sužinoti daugiau apie tai.

Teisės, susijusios su informacija, kurią apie jus saugome Išsamesnė informacija (pažymime, kad šioms teisėms yra taikomi tam tikri apribojimai)
 • reikalauti suteikti prieigą prie informacijos
Ši teisė apima teisę sužinoti:
 • ar mes tvarkome informaciją apie jus;
 • mūsų pavadinimą ir kontaktinius duomenis;
 • informacijos tvarkymo tikslus;
 • informacijos, dėl kurios teiraujamasi, tikslus;
 • asmenis, su kuriais mes dalijamės informacija, ir saugumo priemones, kurių imamasi siekiant apsaugoti informaciją, kai tie asmenys yra už EEE ribų ir neprivalo vadovautis atitinkamais Europos Komisijos sprendimais ;
 • informacijos šaltinį (jei jį turime), jei duomenys nebuvo gauti iš jūsų tiesiogiai;
 • (jei tai bus atliekama, apie tai jums bus pranešta) ar egzistuoja automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuris jums sukelia teisinius padarinius ar tam tikru būdu stipriai jus paveikia panašiu būdu, ir kokia logika jam naudojama, taip pat kokia yra tokio duomenų tvarkymo reikšmė ir kokios pasekmės jums yra numatomos.
 • kokie yra kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kiek laiko bus saugoma informacija apie jus
  Jei reikalausite, mes pateiksime apie jus sukauptos informacijos kopiją (jei jos pateikimas nepaveikia kitų asmenų teisių ir laisvių).
 • reikalauti ją ištaisyti ar atnaujinti
Tai taikoma, jei informacija, kurią turime, yra netiksli ar neužbaigta.
 • reikalauti ją ištrinti
Tai taikoma jei:
 • informacija, kurią turime, yra nebereikalinga tam tikslui, kuriam ji buvo naudojama;
 • mes naudojame informaciją remdamiesi jūsų sutikimu ir jūs atšaukiate šį sutikimą (šiuo atveju mes įsidėmėsime, kad nebeturime bandyti su jumis susisiekti, nebent jūs mums nurodysite, kad norite, jog pašalintume visą apie jus sukauptą informaciją, ir tokiu atveju mes gerbsime jūsų norus);
 • mes naudojame informaciją vadovaudamiesi teisėtais interesais ir, remdamiesi jūsų prieštaravimu, sužinome, kad nebeturime svarbių interesų tęsti šį naudojimą;
 • informacija buvo gauta ir naudojama neteisėtai;
 • tai privaloma remiantis teisiniais reikalavimais.
 • reikalauti apriboti jos tvarkymą
Ši teisė taikoma laikinai, kol mes analizuosime jūsų atvejį, jei jūs:
 • ginčijate mūsų naudojamos informacijos tikslumą; arba
 • prieštaraujate informacijos naudojimui remdamiesi teisėtų interesų pažeidimu (jei jūs pasinaudosite šiomis teisėmis, mes jus informuosime prieš naudodami jūsų informaciją).
  Ši teisė taip pat taikoma, jei:
 • mūsų naudojimasis buvo neteisėtas ir jūs nesutinkate su duomenų ištrynimu; arba
 • mums daugiau nebereikia duomenų, tačiau jūs reikalaujate jų norėdami pradėti teisminę bylą.
 • prieštarauti jos tvarkymui
Jūs turite dvi teises:
(i) jei mes naudojame informaciją apie jus tiesioginei rinkodarai, jūs galite tai uždrausti (nereikalaujama pasiteisinimo) ir mes priimsime jūsų reikalavimą; ir
(ii) jei mes naudojame informaciją apie jus vadovaudamiesi teisėtais interesais kitiems nei rinkodaros tikslams, jūs galite prieštarauti jos naudojimui pateikdami savo konkrečios situacijos paaiškinimą ir mes apsvarstysime šį prieštaravimą.
 • atšaukti savo sutikimą dėl jos naudojimo
Tai taikoma, jei yra atskleistas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo naudojama informacija apie jus. Šie atvejai bus suvokiami iš konteksto.
 • perkelti duomenis
Jei:
(i) jūs mums suteikėte duomenis ir
(ii) mes naudojame tuos duomenis automatinėmis priemonėmis remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartinius įsipareigojimus,
tokiu atveju jūs turite teisę atgauti iš mūsų duomenis įprastai naudojamu formatu bei teisę reikalauti perduoti šiuos duomenis kam nors kitam, jei mums tai yra techniškai įmanoma.
 • pateikti skundą savo šalies priežiūros institucijai
Kiekviena Europos ekonominės erdvės valstybė privalo įsteigti bent vieną priežiūros instituciją.
Jų kontaktinius duomenis galite rasti čia:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080/en
Dėl kitų šalių kontaktų galite pasidomėti savo šalies institucijų interneto puslapiuose.


Su kuo turėtumėte susisiekti, jei turite klausimų?

Jei turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, kiekvieno PMI filialo ar duomenų apsaugos pareigūno (jei toks yra) kontaktinius duomenis galite rasti čia. Kontaktiniai duomenys taip pat pateikiami visuose pranešimuose, kuriuos jums siunčia PMI filialai.
Jei jūsų šalis turi duomenų apsaugos instituciją, jūs turite teisę susisiekti su ja bet kokiu klausimu. Jei tam tikras PMI filialas negali atsakyti į jūsų klausimus ar nusiskundimus, jūs turite teisę prieš kreipdamiesi į teismą pasinaudoti kitomis teisinėmis gynybos priemonėmis.

Šio pranešimo pakeitimai

Mes galime atnaujinti šį pranešimą (ir bet kurį papildantį privatumo pranešimą). Mes jums pranešime apie pakeitimus, jei tai nurodyta įstatyme.
Paskutinį kartą keista 2018 m. spalio 08 d. Ankstesnes dokumento redakcijas galite rasti čia.

 • Lietuvių

Ar Jūs esate rūkantysis, vyresnis nei 18 metų?

Patikrinti

Šioje Svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, vyresniems nei 18 metų.

Norėdami sužinoti daugiau apie Philip Morris International ir mūsų gaminamus produktus aplankykite pmi.com

Mums rūpi

Šiame tinklalapyje yra pateikiame informacija apie kaitinamojo tabako gaminius. Mums reikalinga žinoti jūsų amžių tam, kad įsitikintume, jog esate Lietuvoje gyvenantis rūkantis pilnametis asmuo, ir ketinate toliau naudoti tabako ar nikotino gaminius. Mūsų nikotino ir tabako produktai nėra pagalbinė priemonė, skirta mesti rūkyti. Šie produktai nėra nerizikingi. Juose yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę. Skirta tik suaugusiems vartotojams.