science lp header

Kaitinimo technologijos mokslinis pagrindimas

sample tubes

Kaitinimo metu išsiskiriančio aerozolio sudėtis

Kaitinimo metu išsiskiriančiame aerozolyje kenksmingų cheminių medžiagų lygis yra vidutiniškai 95 proc. mažesnis, lyginant su cigarečių dūmais.*

Svarbi informacija: Tai nebūtinai reiškia, kad rizika sumažėja 95 proc. IQOS nėra nerizikingas produktas. Kaitinamojo tabako gaminiuose esantis nikotinas sukelia priklausomybę.

*Vidutinis kenksmingų cheminių medžiagų (išskyrus nikotino) lygio sumažėjimas, lyginant su įprastos cigaretės (3R4F) dūmais.
microscope with smoke

Kaip atliekami tyrimai?

Daugiau nei dešimtmetį tyrėme įvairių aerozolių cheminę sudėtį. Remdamiesi sveikatos priežiūros institucijų, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacija*, JAV Maisto ir vaistų administracija** rekomendacijomis, sudarėme cheminių medžiagų sąrašą, apimantį 58 junginius, kurie yra svarbūs kaitinimo metu išsiskiriančio aerozolio ir cigarečių dūmų sudėčiai analizuoti. Šis sąrašas apima medžiagas, kurios gali būti pavojingos žmonių sveikatai.

Siekdami išsiaiškinti, ar pašalinus degimą galima pašalinti arba sumažinti šių išsiskiriančių junginių kiekį, analizavome aerozolio sudėtį ir stebėjome, ar ir kokiais kiekiais kaitinimo metu aerozolyje susiformuoja šios medžiagos. Tyrinėdami aerozolį, atkreipiame dėmesį ne tik į žinomus junginius iš sudaryto sąrašo – analizuojami ir galimai nauji susiformuojantys junginiai.

*Pasaulio sveikatos organizacijos tabako gaminių reguliavimo ataskaita dėl tabako gaminių reglamentavimo moksliniu pagrindu, Pasaulio sveikatos organizacijos techninių ataskaitų serija, Nr. 951 ISBN: 978 92 4 120951 9 2008 m. Sausio 1 d.
**Kenksmingos ir potencialiai kenksmingos medžiagos tabako gaminiuose ir tabako dūmuose. JAV Maisto ir vaistų administracijos pranešimas, 2012 m. Balandžio 4 d.
person arm sampling

Kaitinamojo tabako aerozolio ir cigarečių dūmų palyginimas

Analizuodami kaitinimo metu išsiskiriantį aerozolį, stebėjome, kokios medžiagos išsiskiria kaitinant tabaką, lyginome jas su cigarečių (3R4F) dūmuose randamomis cheminėmis medžiagomis. Tyrimų duomenimis, kaitinant tabaką, kenksmingų cheminių medžiagų lygis yra vidutiniškai 95 proc. mažesnis nei cigarečių dūmuose.* Siekiant užtikrinti, jog naudojant naujas technologijas, pavyzdžiui tabako kaitinimo sistemas, suaugusiems rūkantiesiems nekiltų naujų rizikų, analizuojama, ar aerozolyje nesusiformuoja naujų junginių, kurie nebūdingi cigarečių dūmams.

Be kiekybinės analizės, kurios metu siekiama išsiaiškinti, ar aerozolyje yra cigarečių dūmams būdingų medžiagų, atliekame tyrimus, kurie padeda nustatyti bendrą aerozolio sudėtį ir visas jam būdingas chemines charakteristikas.

Svarbi informacija: Tai nebūtinai reiškia, kad rizika sumažėja 95 proc. IQOS nėra nerizikingas produktas. Kaitinamojo tabako gaminiuose esantis nikotinas sukelia priklausomybę.

*Vidutinis kenksmingų cheminių medžiagų (išskyrus nikotino) lygio sumažėjimas, lyginant su įprastos cigaretės (3R4F) dūmais.
*Schaller, J. P., et al. (2016). Tabako kaitinimo sistemos 2.2. įvertinimas 2 dalis: Aerozolio cheminė sudėtis, genotoksiškumas, citotoksiškumas ir fizinės savybės. Regul Toxicol Pharmacol 81 Suppl2: S27-S47.
volumetric balloon

Aerozolio cheminių savybių ištyrimas

Išsamus aerozolio cheminės sudėties tyrimas parodė, jog kaitinimo metu išsiskiriančiame aerozolyje iš viso aptikti 532 junginiai (įskaitant vandenį, gliceriną ir nikotiną, kurie matuoti skirtingais metodais), kurių koncentracija prilygo arba viršijo 100 ng vienam kaitinamojo tabako vienetui.*

Visi junginiai, kurių lygis kaitinamojo tabako aerozolyje buvo lygus arba viršijo 100 ng vienam kaitinamojo tabako vienetui, taip pat buvo aptikti ir įprastos cigaretės 3R4F dūmuose. Tik labai nedidelė kaitinamojo tabako aerozolyje aptiktų junginių dalis viršijo cigarečių dūmams būdingą šių medžiagų koncentraciją.

Siekiant išsiaiškinti, ar bedūmių gaminių aerozolis nesukelia naujų rizikų vartotojams, buvo atliktas papildomas tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti chemines medžiagas, kurios kaitinamojo tabako aerozolyje susiformuoja didesniais kiekiais nei cigarečių dūmuose. Visos medžiagos, kurios aerozolyje buvo aptiktos didesne koncentracija nei cigarečių dūmuose, įskaitant tris junginius, kurie nebūdingi cigarečių dūmams (visų šių medžiagų koncentracija mažesnė nei 100 ng vienam kaitinamojo tabako gaminio vienetui), buvo perduoti toksikologiniam ištyrimui. Nors tyrimo metu keturi cheminiai junginiai buvo įvardyti kaip galimai toksiški, šių junginių lygis buvo itin mažas. JAV Maisto ir vaistų administracija padarė išvadą, kad „nepaisant to, jog kai kurios cheminės medžiagos yra genotoksiškos ir citotoksiškos, šių medžiagų lygis yra labai mažas, o galimą neigiamą poveikį nusveria žymus kenksmingų ir potencialiai kenksmingų cheminių medžiagų, randamų cigaretės dūmuose, kiekio ir lygio sumažėjimas“.**

*Bentley, M. C., et al. (2020). Išsamus kaitinamojo tabako gaminių išskiriamo aerozolio cheminis ištyrimas. Anal Bioanal Chem 412:2675–2685. 20 JAV.
**JAV Maisto ir vaistų administracija. Paraiška dėl tabako gaminių komercializavimo („Techninio projekto informacijos apžvalga“); PM0000424-79. 2019 m. balandžio 29 d.; 6 skyrius. Toksikologinių išvadų santrauka: 42 p. https://www.fda.gov/media/124247/download
person doing science

Ką svarbu žinoti apie dervas

Dervos – tai kietosios ir skystosios dalelės, išskyrus nikotiną ir vandenį, kurios lieka dūmuose cigaretei degant. Ar svarbu išmatuoti skirtingų tabako gaminių dervų kiekį? Jei dėmesį kreipsime tik į svorį – tada ne.

Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, „Dervų kiekis skirtinguose gaminiuose neturi būti matuojamas, nes jų kiekis nėra rodiklis reguliuojant skirtingus tabako gaminius, be to, kiekių lyginimas gali būti klaidinantis“.* Dėl to kalbant apie galimą produkto žalą, svarbu atsižvelgti ne į likučių kiekį, o į turinį.

Cigarečių dūmuose aptinkama tūkstančiai cheminių medžiagų, iš kurių 93 JAV Maisto ir vaistų administracija priskyrė toksinėms. Būtent šios degimo metu susiformuojančios medžiagos yra siejamos su rūkymu susijusiomis ligomis.

Atlikti tyrimai rodo, kad kaitinant tabaką išsiskiria ne dūmai, o visiškai kitokios sudėties aerozolis. Bedūmių gaminių išskiriamame aerozolyje nėra dervų, o kenksmingų cheminių medžiagų yra ženkliai mažiau.**

Svarbi informacija: Nors IQOS aerozolyje nėra dervų, IQOS nėra nerizikingas produktas. Kaitinamojo tabako gaminiuose yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę.

*Pasaulio sveikatos organizacija (2015). PSO tabako gaminių reguliavimo tyrimų grupė: tabako gaminių reguliavimo mokslinio pagrindo ataskaita: Penktoji PSO tyrimų grupės ataskaita. PSO techninių ataskaitų serija, Nr. 989.
**Vidutinis įvairių kenksmingų cheminių medžiagų (išskyrus nikotiną) lygio sumažėjimas, lyginant su cigaretės dūmais.
toothbrush

Ištirtas aerozolio poveikis dantų spalvai

Tabako kaitinimo metu išsiskiriantis aerozolis turi daug mažiau įtakos dantų spalvai nei cigarečių dūmai.

Tyrimui atlikti buvo naudojami ortodontinių operacijų metu pašalinti plombuoti dantys. Keturias dienas per savaitę dalis tyrimui skirtų dantų buvo veikiami kaitinamojo tabako aerozoliu, o kita dalis – cigaretės dūmais, dantys buvo valomi ir inkubuojami. Tyrimo, trukusio tris savaites, pabaigoje palyginta, kokį poveikį dantų ir plombavimo medžiagų spalvai turėjo kaitinamojo tabako aerozolis ir cigaretės dūmai. Pokyčiai vertinti, laikantis Jungtinių Valstijų visuomenės sveikatos tarnybos nustatytų kriterijų.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad cigarečių dūmų veikiamų dantų emalis ir dentinas ženkliai pakeitė spalvą, pasikeitė ir plombavimui skirtų medžiagų spalva. Kaitinamojo tabako aerozolio veikiamų dantų emalio, dentino, plombavimui skirtų medžiagų spalvos pasikeitimas buvo minimalus.*

Svarbi informacija: perėjimas prie IQOS nepadės atstatyti jau patamsėjusios dantų spalvos.

Tyrimams naudojamas programas rasite čia: www.sbvimprover.com
www.intervals.science

*Zanetti, F., et al. (2019). Cigarečių dūmų ir kaitinamojo tabako aerozolio poveikis dantų emalio, dentino ir plombavimui skirtų medžiagų spalvoms. Quintessence Int 50(2): 156–166.


Sužinok apie institucijų išvadas

  • Lietuvių

Ar Jūs esate rūkantysis, vyresnis nei 18 metų?

Patikrinti

Šioje Svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, vyresniems nei 18 metų.

Norėdami sužinoti daugiau apie Philip Morris International ir mūsų gaminamus produktus aplankykite pmi.com

Mums rūpi

Šiame tinklalapyje yra pateikiame informacija apie kaitinamojo tabako gaminius. Mums reikalinga žinoti jūsų amžių tam, kad įsitikintume, jog esate Lietuvoje gyvenantis rūkantis pilnametis asmuo, ir ketinate toliau naudoti tabako ar nikotino gaminius. Mūsų nikotino ir tabako produktai nėra pagalbinė priemonė, skirta mesti rūkyti. Šie produktai nėra nerizikingi. Juose yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę. Skirta tik suaugusiems vartotojams.